GitHub Copilot

Code nhanh hơn với GitHub Copilot GitHub Copilot là gì ? GitHub mới đây đã ra mắt "Copilot", AI có khả năng code cùng với bạn. Đây là một công cụ siêu vip pro,

Conventional Commits

Lời mở đầu Một ngày đẹp trời (thực ra đang cong đít viết blog cho đủ OKR 😂), mình mở lịch sử commit của dự án 1 và 2 năm trước của mình: 2