Gumiho

Gumiho

Nghề Tester – Bước đi sao cho đúng?

Hello mọi người. Lại là mình đây. Gumiho 🦊 Hôm nay mình sẽ trải chút lòng về "nghề" mà mình đang theo và đuổi 😅 Mọi người đọc, like, share và comment thật nhiệt tình nhé. Cảm ơn đã lắng nghe 😊