Gumiho

Gumiho

5 Ps of Effective Meetings

“5 Ps of Effective Meetings” là một công cụ ghi nhớ đơn giản giúp bạn, không "ngạc nhiên", điều hành các cuộc họp hiệu quả hơn. Do sự phức tạp ngày càng tăng

Biểu đồ xương cá Ishikawa

Biểu đồ xương cá là gì?Biểu đồ xương cá được phát triển bởi nhà khoa học Nhật Bản Kaoru Ishikawa. Trong quá trình làm việc tại công ty Kawasaki Heavy Industries. Ông