Phạm Hoàng Huy

PHP đã chết?

Tựa đề bài viết có vẻ hơi gây sốc, nhưng đối với những nhà lập trình đã làm việc với ngôn ngữ PHP lâu năm, câu hỏi này không hề bất ngờ. Khi