Trần Hưng

[Beginner] IAM trong AWS

Xin chào mọi người.Với bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về IAM (Identity and Access Management) trong AWS, một khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng. 1. IAM