[Android Jetpack Compose]: Tích hợp Android View vào Compose UI

[Android Jetpack Compose]: Tích hợp Android View vào Compose UI

Trước hết, Jetpack Compose là bộ công cụ giao diện người dùng hiện đại để xây dựng các ứng dụng Android Native. Mặc dù Compose cung cấp một tập hợp phong phú các thành phần tích hợp sẵn nhưng có thể có trường hợp bạn muốn tích hợp Android Views vào Compose UI. Trong những trường hợp như vậy, Jetpack Compose cung cấp AndroidView cho phép tích hợp liền mạch các Android View vào trong Compose-based UI. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm AndroidView, cách thức hoạt động và khám phá các ứng dụng thực tế của nó. Bắt đầu thôi !
Giới thiệu về Android View

AndroidViewlà một thành phần Compose đặc biệt cho phép bạn nhúng Chế độ xem Android vào giao diện . Nó hoạt động như một cầu nối giữa hệ thống Compose và Android View, cho phép bạn tận dụng khả năng của cả hai thế giới. Với AndroidView, bạn có thể tích hợp liền mạch các Android View phức tạp, tùy chỉnh hoặc của bên thứ ba vào giao diện người dùng dựa trên Compose mà không cần phải tạo lại chúng từ đầu bằng cách sử dụng các thành phần tích hợp sẵn của Compose.
Sử dụng Androi View
Để sử dụng AndroidView , bạn cần cung cấp một phiên bản của Android View và xác định cách trình bày phiên bản đó trong hệ thống phân cấp giao diện người dùng Compose của bạn. Ví dụ trong trường hợp bạn muốn tạo Number Picker để chọn 1 giá trị nào đó.

Đầu tiên tạo 1 Compose:

Trong đây ta có thể thấy AndroidView có 3 thành phần là factory, modifier và update. Để có thể tạo được Number Picker, chúng ta cần khai báo bên trong factory như sau:

Ở đây ta đã khai báo một Number Picker, ta thiết lập 1 số thuộc tính cơ bản của Number Picker, cùng chạy lên và xem kết quả:

0:00
/


Có thể thấy Number Picker đã được hiển thị, bên cạnh đó chúng ta cũng có thể dùng updateđể cập nhật Android View bất cứ khi nào dữ liệu liên quan thay đổi.

Kết luận: Thành phần của Jetpack Compose AndroidViewcung cấp một cách liền mạch để tích hợp Android View hiện có vào giao diện người dùng dựa trên Compose của bạn. Nó mang lại sự linh hoạt để tận dụng View tùy chỉnh, thư viện của bên thứ ba và mã cũ trong hệ thống phân cấp giao diện người dùng Compose của bạn. Bằng cách sử dụng AndroidView, bạn có thể kết hợp sức mạnh của Androi View với tính chất khai báo của Jetpack Compose, cho phép bạn xây dựng giao diện người dùng mạnh mẽ và giàu tính năng trong ứng dụng Android của mình.
Nguồn tham khảo: https://medium.com/@seungbae2/jetpack-compose-androidview-seamless-integration-of-android-views-into-compose-ui-644f217437d3