Có gì mới tại Flutter phiên bản 3.13


Cuộn 2D, đồ họa nhanh hơn, cập nhật Material 3 và nhiều hơn thế nữa

Flutter, framework mã nguồn mở của Google để phát triển giao diện người dùng đa nền tảng, mang lại đồ họa và cuộn 2D nhanh hơn với bản phát hành mới nhất, Flutter 3.13, được công bố vào ngày 16 tháng 8.

Flutter phiên bản 3.13

Impeller

Các cải tiến đối với Impeller mới giúp tăng hiệu suất kết xuất trên iOS, cung cấp độ trễ thấp hơn và thông lượng trung bình cao hơn. Impeller renderer có sẵn trong bản preview cho macOS và đã được bật theo mặc định cho iOS. Vẫn chưa có khoảng thời gian xem trước chính thức cho Impeller trên Android, nhưng nó được dự đoán là vào cuối năm nay.

Flutter 3.13 chứa nền tảng để xây dựng các widget cuộn theo hai chiều. Điều này bao gồm các lớp để xây dựng, chẳng hạn như ChildVicinity, thể hiện vị trí tương đối của widget  trong hai chiều và TwoDimensionalChildDelegate. Cuộn theo hai chiều đi kèm với các tương tác mới, bao gồm cả cuộn theo đường chéo. Hơn nữa, các mảnh ghép mới cho phép các nhà phát triển tạo ra các hiệu ứng cuộn độc đáo.

New engine API

Để hỗ trợ tốt hơn các thiết bị có thể gập lại, chúng tôi đã thêm một API mới để truy xuất các thuộc tính khác nhau của màn hình. Getter của FlutterView.display trả về một instant Display. Instant  Display báo cáo kích thước vật lý, tỷ lệ pixel của thiết bị và tốc độ làm mới của màn hình. Hãy xem setPreferredOrientations để biết ví dụ sử dụng API mới.

Material

Thêm khả năng mới Nhận dạng ký tự trong TextField. Khi sử dụng TextField trên iOS, người dùng sẽ tự động thấy tùy chọn sử dụng camera của thiết bị để nhận dạng ký tự và chèn chúng vào Field.

Platform adaptative dialog

Một constuctor  đã được thêm vào AlertDialog, cùng với chức năng thích ứng showAdaptiveDialog, để hiển thị hộp thoại Material hoặc Cupertino tùy thuộc vào nền tảng hiện tại.

Bây giờ bạn chỉ cần  sử dụng AlertDialog.adaptive() sử dụng tiện ích CupertinoAlertDialog trên iOS

Cupertino Dialog

Material AlertDialog trên Android.

Material AlertDialog

CupertinoDatePicker

Thêm chế độ tháng năm vào CupertinoDatePicker.

Cupertino DatePicker

App Lifecycle Changes

Class AppLifecycleListener đã được thêm vào để lắng nghe các thay đổi trong vòng đời của ứng dụng và phản hồi các yêu cầu thoát khỏi ứng dụng.

App Lifecycle

MaterialState color for chips

Điều này giúp có thể tùy chỉnh màu của chip ở tất cả các trạng thái khác nhau.

Scrolling

FilterChip.elevated, ChoiceChip.elevated và ActionChip.elevated đã được thêm vào theo thông số kỹ thuật của Material 3.

Scrolling TwoDimensional scrolling foundation

Bản phát hành Flutter này cũng chứa nền tảng để xây dựng các widget cuộn theo hai chiều, nghĩa là có nhiều lớp mới để xây dựng, (ví dụ : ChildVicinity,TwoDimensionalChildDelegate,TwoDimensionalScrollView, RenderTwoDimensionalViewport.)

Slivers mới

Flutter 3.13 mang đến một Slivers mới để tạo các hiệu ứng cuộn độc đáo.

Reduced rotation distortion on iOS

Khi màn hình iOS xoay, các ứng dụng Flutter trước đây sẽ gặp một số biến dạng trông khác với các ứng dụng iOS gốc. Chúng tôi đã thực hiện một số sửa đổi để giảm biến dạng:


New support targets

Với bản phát hành này, Flutter hiện hỗ trợ nhắm mục tiêu Android 14/API 34. Mặc dù Google vẫn đang nghiên cứu một số tính năng mới trong Android 14 (tức là điều hướng quay lại dự đoán), nhưng Google đã thử nghiệm kỹ lưỡng bản phát hành này với SDK Android mới và ưu tiên khắc phục mọi vấn đề liên quan vấn đề bạn có thể tìm thấy.

=> Khi công nghệ tiến bộ, Flutter có khả năng mở rộng khả năng của mình, có khả năng tích hợp với các công nghệ và nền tảng mới nổi. Tính linh hoạt, hiệu quả và khả năng tạo ra những trải nghiệm giống như native, hấp dẫn trực quan trên nhiều thiết bị giúp nó được trang bị đầy đủ để phát triển trong bối cảnh phát triển ứng dụng không ngừng phát triển vào năm 2023 và hơn thế nữa.