Kinh nghiệm để submit app lên Apple Store

Khác với việc đẩy app lên Google Store, việc đẩy app lên Apple Store là 1 cái gì đó rất này nọ. Apple rẩt khó tính trong việc review app. Việc bị apple reject là một chuyện phải nói là thường ở phường. Sau đây mình xin chia sẻ 1 số việc cần chuẩn bị để có thể submit 1 app lên cho apple review.

 1. Đọc kỹ guideline review
  Apple rất cẩn thận nên họ cũng chuẩn bị cho giới developer một hướng dẫn cụ thể và chi tiết cho mọi người chuẩn bị. Nên mọi người nên đọc trước để tránh ứng dụng của mình rơi vào vùng cấm của apple.
  Tựu chung lại có 5 mục chính mà chúng ta cần chú ý:
  a. Safety
  b. Performance
  c. Business
  d. Design
  e. Legal
 2. Chuẩn bị kỹ lưỡng về content
  Cần chuẩn bị kỹ lương về các loại ảnh chụp màn hình, Content mô tả. Đối với ảnh chụp màn hình thì cần tối thiểu 3 ảnh chụp màn hình với các định dạng khách nhau
  a. Ứng dụng hỗ trợ iPhone
   - 1242*2688(1284*2778) - Cho màn tai thỏ và 1242*2208 - Cho màn thường (với chế độ dọc)
   - 2688*1242(2778*1284) - Cho màn tai thỏ và 2208*1242 - Cho màn thường (với chế độ ngang)
  b. Ứng dụng hỗ trợ iPad
   - 2048*2732  Cho màn hình dọc
   - 2732*2048  Cho màn hình ngang
  => hình ảnh phải bắt buộc chính xác, Không có phần trong xuốt xuyên thấu trong ảnh.
  c. Mô tả về ứng dụng
   - Mô tả về ứng dụng phải chính xác với chức năng tồn tại trong app
   - App có ít nhất 3 màn hình chức năng chính
   - Đối với các app không bắt buộc phải đăng nhập thì không được để đăng nhập ra đầu tiên.
   -..... Đọc thêm guide line
  d. ETC...
   - Ngoài ra phải trả lời các câu hỏi phân loại, đường dẫn policy...
 3. Cần tốt về ngoại ngữ
  Cần phải giao tiếp tốt về ngoại ngữ, với công ty như Pi thì tiếng Anh or tiếng Nhật. Nhưng chủ yếu là tiếng Anh để có thể trao đổi với reviewer của Apple khi app bị reject.

Nói chung Apple làm rất chặt nhưng cực ký chuyên nghiệp, người review sẽ trả lời chi tiết các bước xử lý để bên mình sửa. or chưa hiểu họ sẽ hỏi mình. Việc của mình là làm theo or giải thích cho họ hiểu app của mình.

Guideline đính kèm