Risks and Testing

Risks and Testing

1.Định nghĩa rủi ro

Rủi ro liên quan đến khả năng của một sự kiện trong tương lai có hậu quả tiêu cực. Mức độ rủi ro được xác định bởi khả năng của sự kiện và tác động (tác hại) từ sự kiện đó.

2. Project Risk & Product Risk (Quanlity Risk)

a. Project Risk: Rủi ro đối với khả năng cung cấp sản phẩm của dự án: Phạm vi, chi phí, Thời gian

Liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án(test):

 • Kỹ năng, đào tạo và thiếu hụt nhân
  viên
 • Vấn đề nhân sự
 • Vấn đề chính trị
 • Vấn đề kỹ thuật
 • Lịch trình
 • Ngân sách

b. Product Risk: Nguy cơ đối với chất lượng sản phẩm

Liên quan trực tiếp đến đối tượng test

 • Phần mềm dễ bị lỗi
 • Khả năng phần mềm / phần cứng có thể gây hại cho cá nhân hoặc công ty
 • Đặc điểm phần mềm kém (ví dụ: chức năng, độ tin cậy, khả năng sử dụng và hiệu suất)
 • Tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu kém
 • Phần mềm không thực hiện các chức năng dự định của nó
 • Phản hồi về trải nghiệm người dùng (UX) có thể không đáp ứng mong đợi của sản phẩm
 • Một cấu trúc điều khiển vòng lặp có thể được code không chính xác
 • Một tính toán cụ thể có thể được thực hiện không chính xác trong một số trường hợp

3. Risk-based Testing and Product Quality

Rủi ro được sử dụng để tập trung nỗ lực cần thiết trong quá trình test. Nó được sử dụng để quyết định nơi và khi nào bắt đầu test và để xác định các khu vực cần chú ý hơn.

Test được sử dụng để giảm xác suất của các sự kiện bất lợi hoặc để giảm tác động của các sự kiện bất lợi.

Test được sử dụng như một hoạt động giảm thiểu rủi ro, để cung cấp phản hồi về các rủi ro đã xác định, cũng như cung cấp phản hồi về các rủi ro còn lại (chưa
được giải quyết).

Theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro, kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được sử dụng để:

 • Xác định kỹ thuật test nào sẽ được sử dụng
 • Xác định các cấp độ và loại test cụ thể sẽ được thực hiện (ví dụ: test bảo
  mật, test khả năng truy cập)
 • Xác định phạm vi test sẽ được thực hiện
 • Test ưu tiên trong nỗ lực tìm kiếm các defect nghiêm trọng càng sớm càng tốt
 • Xác định xem có hoạt động nào khác ngoài test có thể được sử dụng để giảm rủi ro hay không (ví dụ: cung cấp đào tạo cho các nhà thiết kế thiếu
  kinh nghiệm)
  Các hoạt động rủi ro bao gồm:
 • Phân tích (và đánh giá lại một cách thường xuyên) những gì có thể sai (rủi ro)
 • Xác định rủi ro nào là quan trọng để giải quyết (mức độ rủi ro: khả năng, tác động)
 • Hãy hành động để giảm thiểu những rủi ro đó
 • Lập kế hoạch dự phòng để đối phó với rủi ro nếu chúng trở thành sự kiện thực sự
  Test có thể xác định rủi ro mới, giúp xác định rủi ro nào cần được giảm thiểu và
  giảm rủi ro không chắc chắn

Reference: Syllabus: https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level