Hiểu đúng về QA/QC

Hiểu đúng về QA/QC

1.  QC là gì?

QC là viết tắt của Quality Control, có nghĩa là kiểm soát chất lượng. Đây là vị trí đảm nhận vai trò trực tiếp kiểm tra chất lượng sản phẩm tại từng công đoạn của quá trình sản xuất.

QC chú trọng vào việc thực hiện các yêu cầu quản lý chất lượng. Đồng thời chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm.

Để đảm nhận vai trò của một QC, bạn cần có kiến thức sâu rộng về sản phẩm, hiểu rõ đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và quy trình để sản xuất ra sản phẩm.

2.  QA là gì?

QA là viết tắt của Quality Assurance, nghĩa là đảm bảo chất lượng. Công việc chính của người làm việc trong ngành QA là thiết lập các tiêu chuẩn và các quy trình về quản lý chất lượng.

QA đảm bảo rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện. Đồng thời, trong hệ thống quản lý chất lượng, QA tập trung chủ yếu vào việc hoạch định, xây dựng tài liệu và tạo ra một hệ thống quy chuẩn chung nhất mà mọi người đều có thể hiểu rõ và cùng nhau thực hiện. Nhờ vậy mà những yếu tố có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm được loại trừ từ sớm, nên giúp doanh nghiệp tiết kiệm được lượng lớn chi phí và thời gian.

3.  Điểm giống và khác nhau về QA/QC

a. Điểm giống nhau

Mặc dù QA và QC là hai lĩnh vực nghề nghiệp tuy khác nhau nhưng lại có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Điểm giống nhau giữa hai lĩnh vực này là đều thuộc hệ thống quản lý chất lượng và đều hướng đến việc tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất giúp hài lòng khách hàng.

b. Điểm khác nhau

4. Tổng kết

Reference: https://www.softwaretestinghelp.com/quality-assurance-vs-quality-control/