Nguyễn Thị Thu Hiền

LỌC DẦU

Vì bài trước dài quá nên mình phải chia thành 2 bài khác nhau. Hôm nay giá xăng dầu trong nước lại lập đỉnh mới 30.500d/lit, trong khi giá dầu thô