Ghost hướng dẫn sử dụng editor cho tụi dev

Ghost hướng dẫn sử dụng editor cho tụi dev

Mở đầu

Blog của PiraGo đa phần là các bài blog về kỹ thuật. Vì vậy mình viết bài viết này để hướng dẫn mọi người sử dụng các thủ thuật trong Ghost để có phong cách blog kỹ thuật pro hơn, hịn hơn.

Markdown

Với các bạn đã quen viết phong cách của Markdown bạn có thể dùng syntax chuẩn của Markdown để viết blog. Để dùng syntax Markdown bạn tham khảo gif dưới đây

Syntax và phím tắt các bạn có thể tham khảo thêm tại link sau

Phần không thể thiếu đó là nhúng code, script

Template code hiện tại của blog

Hiện tại template hiển thị code của PiraGo đang dùng các plugin của Prism.js để hiển thị code trông ngầu hơn. Các chức năng hiện có bao gồm

 1. Template code đang sử dụng: Tomorrow Night -> style code trông kiểu Vintage :D
 2. Hiển thị line number của đoạn code
 3. Hiển thị button copy trên script (góc trên bên phải)
 4. Hiển thị ngôn ngữ của script (góc trên bên phải)

Các bạn có thể xem kỹ các phần hướng dẫn về nhúng code phía dưới để hiểu rõ cách làm hơn nhé.

Chèn code

Ghost hỗ trợ 2 kiểu là

 1. In-line code: code trên 1 dòng -> thường để chỉ 1 command, 1 function, 1 thuộc tính,... mà chỉ cần gói gọn trong 1 dòng.
 2. Block-code: 1 đoạn code nhiều dòng

Cách nhúng code mọi người tham khảo trong gif sau đây nhé

Command line

cd /usr/local/etc
cp php.ini php.ini.bak
vi php.ini

Để hiển thị được như trên thì trên ghost mình sẽ dùng thẻ html với nội dung như dưới đây

<pre class="command-line" data-user="root" data-host="localhost"><code class="language-bash">cd /usr/local/etc
cp php.ini php.ini.bak
vi php.ini</code></pre>

Cần có

 1. class="command-line" : cố định
 2. data-user="root": hiển thị user
 3. data-host="localhost" : hiển thị host

Xem gif sau để hiểu rõ hơn nhé

command line sample

Nâng cao 1: data-ouput

Với thuộc tính data-output ta có thể chỉ định dòng nào là output của command. Ví dụ ta muốn hiển thị kết quả của 1 command như sau:

pwd
/usr/home/chris/bin
ls -la
total 2
drwxr-xr-x  2 chris chris   11 Jan 10 16:48 .
drwxr--r-x 45 chris chris   92 Feb 14 11:10 ..
-rwxr-xr-x  1 chris chris  444 Aug 25 2013 backup
-rwxr-xr-x  1 chris chris  642 Jan 17 14:42 deploy

Đoạn script trên là kết quả của 2 command pwdls -la để có thể hiển thị được format như trên ta dùng thuộc tính data-output để thiết lập dòng nào là dòng hiển thị output (kết quả) của command. Đoạn script html đầy đủ để show được như trên là

<pre class="command-line" data-user="chris" data-host="remotehost" data-output="2, 4-8"><code class="language-bash">pwd
/usr/home/chris/bin
ls -la
total 2
drwxr-xr-x  2 chris chris   11 Jan 10 16:48 .
drwxr--r-x 45 chris chris   92 Feb 14 11:10 ..
-rwxr-xr-x  1 chris chris  444 Aug 25 2013 backup
-rwxr-xr-x  1 chris chris  642 Jan 17 14:42 deploy</code></pre>

như trên ta thấy data-output="2, 4-8" có nghĩ là dòng 2 và dòng từ 4->8 là output kết quả của command

Link tham khảo thêm: LINK

Hiển thị cấu trúc thư mục như command tree

root_folder/
|-- a first folder/
|  |-- holidays.mov
|  |-- javascript-file.js
|  `-- some_picture.jpg
|-- documents/
|  |-- spreadsheet.xls
|  |-- manual.pdf
|  |-- document.docx
|  `-- presentation.ppt
|    `-- test
|-- empty_folder/
|-- going deeper/
|  |-- going deeper/
|  |  `-- going deeper/
|  |    `-- going deeper/
|  |      `-- .secret_file
|  |-- style.css
|  `-- index.html
|-- music and movies/
|  |-- great-song.mp3
|  |-- S01E02.new.episode.avi
|  |-- S01E02.new.episode.nfo
|  `-- track 1.cda
|-- .gitignore
|-- .htaccess
|-- .npmignore
|-- archive 1.zip
|-- archive 2.tar.gz
|-- logo.svg
`-- README.md

Nhìn hay phết đúng ko. Muốn hiển thị như trên khi insert đoạn output của command tree -F vào và chọn ngôn ngữ là treeview thì sẽ show được giao diện như trên.

Hướng dẫn cài tree command

 • Windows: đã có sẵn thì phải
 • Mac: dùng command sau để install brew install tree

Chốt

Hy vọng bài viết sẽ cho mọi người biết thêm nhiều chiêu để làm cho bài blog của mình trông xịn sò hơn, ngầu hơn.