Sử dụng kỹ thuật Error Guessing trong Testing

Sử dụng kỹ thuật Error Guessing trong Testing

Đoán lỗi là một kỹ thuật không có phương pháp cụ thể để xác định lỗi. Nó dựa trên kinh nghiệm của người phân tích thử nghiệm, nơi người thử nghiệm sử dụng kinh nghiệm để đoán các khu vực có vấn đề của phần mềm. Nó là một loại kỹ thuật kiểm tra hộp đen không có bất kỳ cấu trúc xác định nào để tìm ra lỗi.

1/ Kỹ thuật đoán lỗi là gì ?

Đây là một cách thiết kế kiểm thử dựa vào kinh nghiệm của một kiểm thử được sử dụng để tìm các thành phần của phần mềm mà các lỗi có thể xảy ra. Đây là cách thường được thực hiện bởi các Tester có kinh nghiệm, họ sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của họ để tìm lỗi trong phần mềm. Đoán Lỗi không có quy tắc, nó chỉ sử dụng các kỹ năng kiểm thử trước đó. Trong kiểm thử phần mềm, đoán lỗi có thể nghĩ đến các tình huống nơi mà phần mềm sẽ thất bại. Ví dụ:

 • Chia cho không
 • Nhấn nút gửi trên mẫu đơn mà không cần điền vào bất kỳ mục nào.
 • Nhập các dữ liệu đặc biệt vào các ô nhập liệu và sau đó kiểm tra hành vi của phần mềm.

2/ Các cách tiếp cận kỹ thuật Đoán lỗi

a/ Cách tiếp cận

Nhóm khiếm khuyết là một khu vực trên hệ thống, nơi có khả năng xảy ra số lượng lỗi lớn nhất. Khi thực hiện Đoán lỗi . Có người có thể tìm ra nhóm khiếm khuyết bằng cách phân tích lịch sử kiểm thử bằng test case đã được thực hiện trước đó, cũng có người tìm ra bằng cách dự đoán nơi có khả năng xảy ra lỗi.

b/ Chú ý sự tác động qua lại giữa các bộ phận cấu thành.

Sự tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chức năng con trên hệ thống là một kịch bản thường thấy khi có lỗi xảy ra. Khi thực hiện Đoán lỗi , tester có thể chỉ ra sự ảnh hưởng đó giữa các module với nhau, từ đó tìm ra những trạng thái bất bình thường của hệ thống.

c/ Suy nghĩ như một developer

Khi thực hiện Đoán lỗi , nếu suy nghĩ như một developer,nhìn vào hệ thống và thử nghĩ xem mình có thể làm gì, làm như thế nào khi phải phát triển chức năng này, và tester sẽ biết được liệu có phần nào của chức năng hoặc một yêu cầu nào đó đối với chức năng đó có bị thiếu không. Sau đó kiểm tra code và có thể sẽ tìm ra lỗi.

d/ Phải hiểu rõ về hệ thống

Trong Đoán lỗi , tester có kinh nghiệm bao giờ cũng tìm ra được nhiều lỗi hơn là người mới vì người đó đã từng test nhiều hệ thống khác nhau, cũng có thể là đã test những hệ thống tương tự nên thu thập được kinh nghiệm và sự hiểu biết để thực hiện Đoán lỗi, góp nhặt là phương pháp tốt để tích lũy kinh nghiệm.

e/ Test theo session

Hãy kiểm thử ứng dụng hay một phần mềm theo từng phần, tức là mỗi lần chỉ test một chức năng, nó sẽ giúp cho tester có thể chú trọng và lý giải được những vấn đề xảy ra (nếu có).

f/ Ghi lại những gì tìm được

Hãy ghi lại những lỗi, khiếm khuyết mà mình tìm ta được, ghi rõ cả chức năng, khi nào thì lỗi xảy ra…Những record này sẽ giúp cho developer và cả tester trong tương lai khi họ phát triển những hệ thống hoặc ứng dụng khác. Cũng nên ghi lại những lỗi do người khác tìm ra chứ không phải mình tìm ra, để có cơ sở tham khảo về sau.

3/ Khi nào thực hiện Đoán lỗi

Kỹ thuật này có thể được sử dụng ở bất kỳ cấp độ kiểm thử nào, được vận dụng khi thiết kế test case, trong suốt quá trình thực hiện kiểm thử khi hầu hết kỹ thuật kiểm thử chính thức đã được áp dụng.

4/ Nguyên tắc trong quá trình Đoán lỗi

 • Ghi nhớ các lỗi rắc rối trước đây: bất cứ khi nào bạn gặp phải một lỗi thú vị, hãy ghi lại để tham khảo trong tương lai. Nhìn chung có một số lỗi phổ biến xảy ra trong một loại ứng dụng cụ thể. Tham khảo danh sách các lỗi đã được báo cáo.
 • Nâng cao hiểu biết của bạn. Tham khảo cách viết code và cách các khái niệm như con trỏ null, mảng, chỉ mục, ranh giới, vòng lặp, v.v. được triển khai trong các dòng code.
 • Có được kiến thức về môi trường kỹ thuật (máy chủ, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu) trong đó ứng dụng được lưu trữ.
 • Chỉ ra được những điểm chưa hợp lý trong các yêu cầu, tài liệu thiết kế, thử nghiệm và sử dụng.
 • Hiểu hệ thống mà mình đang kiểm thử.
 • Đánh giá dữ liệu lịch sử và kết quả kiểm thử.
 • Giữ nhận thức về các lỗi điển hình.

5/ Ưu điểm của kỹ thuật Đoán lỗi

 • Đó là một cách tiếp cận tốt để tìm ra các phần khó khăn của phần mềm.
 • Sẽ có lợi khi chúng ta sử dụng kỹ thuật này cùng với việc nhóm các kỹ thuật kiểm tra chính thức khác.
 • Nó được sử dụng để nâng cao các kỹ thuật thiết kế thử nghiệm chính thức.
 • Với sự trợ giúp của kỹ thuật này, chúng tôi có thể tiết lộ những lỗi có thể đã được xác định qua thử nghiệm rộng rãi; do đó, kỹ sư thử nghiệm có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

6/ Hạn chế của kỹ thuật Đoán lỗi

 • Error Guessing hướng vào con người hơn là định hướng quá trình vì nó phụ thuộc vào suy nghĩ của người đó.
 • Nếu chúng tôi sử dụng kỹ thuật này, chúng tôi có thể không đạt được phạm vi kiểm tra tối thiểu.
 • Với sự trợ giúp của điều này, chúng tôi có thể không bao gồm tất cả các giá trị đầu vào hoặc ranh giới.
 • Với điều này, chúng tôi không thể đưa ra sự chắc chắn về chất lượng sản phẩm.
 • Error Guessing có thể được thực hiện bởi những người có kiến ​​thức về sản phẩm; nó không thể được thực hiện bởi những người mới sử dụng sản phẩm.