Test API như thế nào để có thể phát hiện ra BUG :)

Chào mọi người, lại là mình Củ cà rốt đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình thực hiện test API để có thể nhìn được ra lỗi phía backend :).

  1. API là gì?

Chắc hẳn mọi người ai cũng biết cái này rồi, nên mình sẽ bỏ qua cái này nha.

2.  Tại sao cần test API?

Tester có thể chỉ cần test trên frontend cũng có thể phát hiện ra lỗi, nhưng đôi khi bên dev họ chỉ check validate, required,... trên frontend mà không check phía backend. Nên là logic code sẽ chưa được chặt chẽ. Vì vậy, tester sẽ cần biết thêm về API testing.

3.  Những case cần lưu ý khi test API?

  • Đầu tiên, quan trọng nhất là mọi người chú ý check phân quyền nha.
  • Check validate và require của các trường như trên frontend.
  • Check case tiền điều kiện: ví dụ A & B có liên quan tới nhau, phải tạo được A thì mới tạo được B. Lúc này muốn tạo B thì check case truyền id của A có tồn tại trong DB không.
  • Check case thay đổi trạng thái giữa 1 API. Ví dụ có 2 API thuộc 2 quyền khác nhau. API số 1 thực hiện thì API số 2 mới thực hiện được.
  • Với những API có method GET, nếu query có trường id thì check id có tồn tại trong DB không.
  • Với những API query có datetime hoặc sort theo asc/desc. Check những case này như trên frontend.
  • Với những API truyền dữ liệu là dạng mảng, khi tạo mới bản ghi check index sẽ truyền vào.
  • Với những API trả về file, khi gọi mọi người bấm chọn Send & Download (cạnh nút Send) để nhìn được file trả về nhé.